Kalahati.

Kalahati. Sapat na ba para lumigaya?

Hindi na masama na ang bahaging napunta sa iyo ay kalahati— malaki na ito kung tutuusin.

Higit sa leg part o breast part lang na kadalasang inihahain sa ibang kainan.Higit na nakakabusog kaysa sa karaniwang servings ng fried chicken sa mga fastfood restaurants. Higit na maraming moments na juicylicous at crispylicous, at di mo na sasabihing “isa pa, isa pa!”

Pero napaisip ako, ang kalahating ito dapat sapat na sa akin. Dapat masaya na ako. Dapat kuntento na ako.

Pero bakit pagdating sa iyo, ayaw ko ng kahati?  Gusto ko buung-buo ka.  

“Waiter, isang Spring Chicken Meal pa nga!”

You may also like

Leave a Reply