Sa mundong ginagalawan natin ngayon,

nawawala na sa uso, hindi na napapanahon

ang  ’notes’ writing na mode of communication.

Pero sa akin, “in” pa rin ito—defying the convention.

=====

framEd: Awesome notes

You may also like

Leave a Reply