Pangkain ko.

Katumbas nitong sako ang pangkain ko.

You may also like

Leave a Reply